Algemene voorwaarden

Waarborg

Huurder betaalt bij aankomst een waarborgsom van 500.00 euro cash aan verhuurder.

De verhuurder zal bij het einde van de huur deze waarborgsom terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is ten gevolge van eventuele aangebrachte schade.

Bepalingen

  1. Het gehuurde mag door niet meer dan in het huurcontract vermelde personen worden bewoond.
  2. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
  3. In het gehuurde zijn huisdieren toegestaan – mits vermelding.
  4. De totale huurprijs is exclusief verblijfstaksen dewelke ter plaatse worden betaald (0.70 euro/dag/persoon taxe de séjour)
  5. De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakan­tiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris, zoals deze wordt opgemaakt bij aankomst en inclusief water, elektriciteit en gas.
  6. Inbegrepen zijn bad- en bedlinnen (inclusief dekbedden) en keukenhanddoeken.
  7. Inbegrepen is toegang tot het gemeenschappelijk zwembad dat wordt gedeeld met andere huurders en eigenaars.
  8. In het vakantiehuis mag niet gerookt worden.

Annuleringen

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd. Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 20 weken vóór de begindatum van de huur­periode, blijft hij 30% van de huurprijs verschuldigd; bij annulering tot 10 weken 50 % en vanaf 2 weken tot aan de begindatum van de huurperiode 100%. Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.

Een bijkomende annulatie- en/of reisverzekering wordt aangeraden aan al onze gasten.

Aansprakelijkheid

De eigenaren zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens het verblijf in of rondom de woning. De eigenaren zijn tevens niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden.